טלפון להזמנות 03 5607075
 

תקנון

 
 
אודות האתר ומפעילת השירות - חברת ד. פרידמן הפקות בע"מ 

ברוכים הבאים לאתר "קומדי בר". השירות והאתר מופעלים על ידי חברת ד. פרידמן הפקות בע"מ ח.פ.      51-429408-1 שכתובתה: רח' המקצוע 9, תל אביב 6777209 (להלן: "החברה"). אתר " קומדי בר" (להלן: "האתר") נועד לתת מידע אודות מופעי סטנד אפ ומופעי בידור (להלן: "האירועים") המשווקים על ידי החברה  שעיקר עיסוקה ייצוג אמנים ומכירת כרטיסים למופעים. 
האתר הינו בבעלותה של החברה והוא מופעל ומנוהל בהתאם להוראותיה. כל האמור בתקנון זה יחול, בשינויים המחויבים, על רוכשי כרטיסי הכניסה למופעים באמצעות אתר האינטרנט ו/או הטלפון ו/או ברכישה ישירה במשרדי החברה.
חברת ד. פרידמן הפקות בע"מ פועלת מזה למעלה מ-10 שנים ומתמחה בייצוג אמנים למופעי סטנד אפ ובידור ובמכירת כרטיסים למופעי סטנד אפ. 
באתר "קומדי בר" ניתן לרכוש כרטיסים למיטב ההופעות של האמנים  המיוצגים על ידי החברה במחירים המפורטים באתר.  
כחלק מרצוננו להעניק שירות יעיל ונוח ללקוח הנהגנו אפשרות רכישת כרטיסים טלפונית באמצעות מספר הטלפון: 03-5607075  וגם באמצעות אתר החברה. אנו זמינים תמיד לכל שאלה. צוות שירות הלקוחות שלנו ישמח לענות על כל שאלותיכם ולעמוד לרשותכם. 
מטרת אתר האינטרנט www.comedybar.co.il היא להציג את המופעים השונים ולהעניק שירות מתקדם להזמנת כרטיסים באמצעות האינטרנט.
בנוסף, לרשות גולשי האתר קיים שירות חינם המאפשר הצטרפות למועדון החברים של "קומדי בר" המקנה הנחות ומבצעים תוך עדכונים בדבר מופעים חמים ומחירים זולים בדיוור ישיר למייל של כל חבר. בנוסף, יקבל חבר המועדון כרטיס אחד במתנה ביום הולדתו לאחד ממופעי הקומדי בר (מרתון סטנד אפ).
השקענו באתר שלנו את מיטב המשאבים על מנת להעניק לכם חוויית גלישה ייחודית. 

תקנון האתר 

תנאים כללים

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את האמור בתקנון האתר, המהווה את תנאי ההסכם ביניכם לבין החברה. 
היה ומצאתם כי אינכם מסכימים לאמור בתקנון האתר, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש כזה או אחר באתר וכן לא להירשם כמנוי באתר החברה.
שימוש באתר החברה ו/או הרשמות כחבר באתר ו/או שימוש באחד מהשירותים הניתנים באתר מהווה הסכמתכם לכל האמור בתנאי התקנון ואלה יחייבו אתכם בכל הקשור לשימוש בשירות הניתן באתר.

כל פרסום הנעשה באתר בקשר עם מופעים ו/או אירועים הינו על פי מידע שהועבר  לחברה ע"י מפיקי המופעים. החברה אינה אחראית לתוכנו של מידע זה באופן כלשהו. כפוף לאמור בתקנון זה, החברה אינה אחראית כלפי הרוכש לאיכותו של האירוע; לטיבו; לזמינות כרטיסי הכניסה לאירוע; לתוכנו של האירוע; לאורכו של האירוע; לשעת תחילת האירוע ושעת סיומו של האירוע ו/או גם כל דבר אחר בקשר עם האירוע לרבות לביטולו.

אופן השימוש בשרות האתר

הזמנת כרטיסים ואיסופם:
א. כחלק משירותי האתר, כרטיסים שיוזמנו דרך האתר ו/או באמצעות הטלפון ייאספו ע"י המזמין בקופות המופע. יש להגיע כ- 30 דקות לפני תחילת המופע. קופת המופע תיסגר כ- 15 דקות לאחר תחילת המופע. 
ב. כלל תצלומי ו/או שרטוטי אולמות המופעים / אתרי המופעים ומקומות הישיבה / עמידה אשר יופיעו באתר נועדו לצורך המחשה בלבד ולא יהיה בהם כדי לחייב את החברה. 
החברה תפעל על מנת שתצלומי / שרטוטי אתרי המופעים ישקפו נכונה את מקומות הישיבה / עמידה ביחס לבמת המופע. עם זאת, מובהר במפורש כי ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים אשר מקורם בצרכי הפקה שאינם בשליטת החברה ו/או בכשלי גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'.
למען הסר ספק מובהר, כי יתכן אי תיאום בין מפות האולמות המוצגות באתר לבין הקיים במציאות. להסרת הספק, ניתן להיכנס לאתרי האינטרנט של האולמות המציגים את המופעים.
החברה אינה אחראית לאי שביעות רצון שעלולה להיגרם בשל כך.
ג. בעת איסוף הכרטיסים במשרדי החברה ו/או בקופת המופע יש להציג את כרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה ההזמנה וכן יש להציג תעודה מזהה.
ד. עם סגירת דלתות המופע, לא מובטחת הכניסה למאחרים ולא יהיה בשל כך החזר כספי ו/או פיצוי בעבור רכישת הכרטיסים.
ה. במקרה של אי הגעה למופע/אירוע לא יתקבל החזר כספי ו/או פיצוי בעבור רכישת הכרטיסים שלא נוצלו.
ו. בגין רכישת כרטיסים באמצעות האתר יגבו 15 ש"ח דמי טיפול להזמנה. בסל הקניות יופיע פירוט החיוב לפי עלות הכרטיס ועלות דמי טיפול שמתווספים וסך התשלום להזמנה.
ז. מובהר בזאת כי לחברה אין כל אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לאיכות המופע ו/או תוכנו ו/או טיבו ו/או אורכו ו/או מועד תחילת המופע ו/או ביטול המופע.
ח. לחברה שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנה/ות תוך 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה אם לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו בניגוד לתקנון ו/או בטעות ו/או תוך ניסיון לעקוף הוראה מהוראות תקנון זה וזאת מבלי שלמבצע ההזמנה תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הביטול כאמור לעיל. על הביטול תודיע החברה למבצע הרכישה בדוא"ל, או בשיחת טלפון, או במסרון וכן שומרת החברה על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.
ט. אתר " קומדי בר" פועל בטכנולוגית הצפנת המידע SSL. פרוטוקול זה נהוג בכל אתרי הקניות המובילים בעולם והוא תנאי הכרחי למכירת מוצרים באתר. האתר מאובטח ובעל כרטיס האשראי מוגן מפני שימוש לרעה בכרטיסו ע"י גורם בלתי מורשה.
י. הנגשה לנכים: במערכת שמורים מקומות עבור נכים. מקומות אלו הנגישים לנכים ניתן לרכוש בהזמנה טלפונית מול נציגי השירות שלנו בטלפון 03-5607075.

אופן התשלום:
א. מחיר כרטיס הכניסה אשר בו יחויב הרוכש בגין הזמנה ורכישת כרטיס/י כניסה לאירוע מסוים הנו מחיר כרטיס הכניסה המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה ובתוספת סך 15 ₪ דמי טיפול להזמנה  (להלן: "דמי הטיפול"). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שומרת לעצמה החברה את הזכות לגבות, בנוסף ובנפרד מדמי הטיפול וממחירו הנקוב של כרטיס הכניסה, גם עמלת מכירה בסך המותר לה על פי דין (להלן: "עמלת המכירה"). לתשומת לב המשתמש – דמי הטיפול כמו גם עמלת המכירה אינם נגבים מהרוכש בעת רכישת כרטיס כניסה בקופת הכניסה לאירועים, ככל שקופה שכזו תופעל. כמו כן, שומרת  לעצמה החברה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחיר כרטיסי הכניסה.
ב. התשלום יבוצע באמצעות פרטי כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המקובלות בשוק שיינתן בעת ביצוע ההזמנה בטלפון ו/או באתר האינטרנט. עם ביצוע החיוב לא ניתן יהיה לשנות את אופן התשלום.
ג. בתיאום מראש, ניתן יהיה לשלם במשרדי החברה במזומן, ללא דמי טיפול להזמנה.
ד. הקנייה באתר מותרת מגיל 18 ומעלה.
 
ביטול\שינוי עסקה:
א. רוכש כרטיסים באמצעות האתר זכאי לבטל את העסקה תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע שבגינו התבצעה העסקה.  
ב. ביטול עסקה ניתן לבצע בכל הדרכים הבאות:
1. בעל פה – באמצעות הטלפון או בהודעה בעל פה במשרד החברה ברחוב המקצוע 9 קומה 2 תל אביב.
2. בדואר רשום בהודעה שתישלח למשרד החברה בכתובת שלעיל.
3. בדואר אלקטרוני שיישלח לכתובת: yardencomedy@gmail.com.
4. בהודעה שתישלח לפקס: 03-5607079.
5. באמצעות הקישור הייעודי לשם כך באתר האינטרנט.

ג. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.
ד. לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול במשרדי החברה ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.
ה. החברה תהיה רשאית לנכות שיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך ביניהם) כ"דמי ביטול". לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי החברה לגבי הניכוי האמור.
ו. שינוי תאריך ו/או מיקום ו/או המופע על ידי הרוכש פירושו ביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה עליה לא ייגבו דמי טיפול נוספים.
ז. במידה  והמופע יבוטל מכל סיבה שהיא יהא זכאי מזמין הכרטיס להחזר מלא של התשלום אותו שילם לחברה כנגד השבת הכרטיס למשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מאשר תוך 30 ימי עסקים מיום ביטול המופע. במידה ונדחה המופע למועד האחר יהא הכרטיס תקף למועד החדש. מי שרכש כרטיסים בטרם שונה המועד יהא רשאי לבטל את הזמנתו עד 72 שעות לפני המופע החדש ויקבל החזר מלא.
ח. מובהר בזה, כי בכל מקרה של אי התאמה בין הפרטים שנמסרו באתר לבין השירות שהוזמן על ידי הרוכש ובכל מקרה של ביטול המופע ו/או שינוי מועדו מוקנית לרוכש הזכות לבטל את העסקה ולקבל החזר מלא של התשלום אותו שילם לחברה מבלי שיחויב בעמלת "דמי ביטול" כלשהי.
ט. למרות האמור לעיל מובהר, כי רוכש שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, או עולה חדש (כהגדרת מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ובחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998) רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הרוכש לבין נציג החברה ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. 

מבצעים:
החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לקיים מבצעים בכל הקשור למכירה של כרטיסי כניסה ומבצעי הנחות לקהל יעד מסוים / כמות וסוג של כרטיסי כניסה ולפיכך יתכן שכרטיסי הכניסה שימכרו לקהל הרחב יהיו יקרים יותר ו/או בעלי זכויות שונות מקהל היעד שירכוש כרטיסי כניסה במסגרת מבצע זה או אחר. 

הדין וסמכות השיפוט
הדין החל ביחס להסכם זה הנו הדין התקף במדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית ביחס להסכם זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך שבתחום העיר תל-אביב בלבד.
חשוב לציין כי מנהלי החברה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לרוכשים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ו/או על ההמלצות ו/או על המידע ו/או על התכנים המופיעים באתר החברה. הנוהג על פיהם עושה זאת באחריותו הבלעדית בלבד.

לחיצה על משבצת "מאשר" להלן מהווה את אישור הרוכש כי קרא והבין את תנאי הוראות התקנון ואת הסכמתו לתנאי התקנון ולבקשת הרוכש להתחיל בביצוע הרכישה באמצעות האתר. 
איך להגיע
zoa קומדי בר ,
אבן גבירול 26 פינת דניאל פריש 1
תל אביב
03-5607075

ביטול הזמנה
לביטול הזמנה יש לשלוח אלינו בקשה באמצעות טופס יצירת קשר ולכלול את מספר ההזמנה לביטול ומספר טלפון ליצירת קשר.
הסדרי נגישות
שליחת הודעה / ביטול הזמנה
 
 
 
2010 © כל הזכויות שמורות
Stg